Museo de Pontevedra
Pasantería, 2-12 - 36002 Pontevedra

Este museo repartido en seis edificios diferentes é un dos máis importantes e interesantes de Galicia. Con máis de 16.000 pezas entre as que figuran pinturas, esculturas, debuxos, gravados, obxectos arqueolóxicos, moedas, instrumentos musicais, útiles da vida cotiá, mobles e xoias.
1- Edificio Castro Monteagudo (s. XVIII): arqueoloxía, ourivaría prerromana e romana, ourivaría popular e civil e pintura española, italiana e flamenga dos séculos XV ao XVIII.
2- Edificio García Flórez (s. XVIII), unido ao anterior: con acibeches, gravados, escultura relixiosa, cerámica de Sargadelos, o despacho do almirante Méndez Núñez e unha reprodución da cámara da fragata Numancia.
3- Edificio Fernández López, na mesma praza que os anteriores, é a sede administrativa e o centro de investigación do museo.
4- Edificio Sarmiento (s. XVIII) a carón da igrexa de San Bartolomeu e dedicado a exposicións temporais.
5- Ruínas do Convento de San Domingos (s. XIV e XV) con restos arquitectónicos de diversa procedencia.
6- Sexto edificio dedicado a exposicións temporais. Proximamente as coleccións de pintura española dos séculos XIX e XX, e a de pintura galega contemporánea pasarán a formar parte da exposición permanente deste edificio. 

Santiago de Compostela : 59 Km | Lugo : 148 Km | Ourense : 102 Km | Vigo : 34 Km | A Coruña : 121 Km | Ferrol : 154 Km |  

Horarios
Edificios “García Flórez” e “Castro Monteagudo”:
De martes a sábado: de 10:00 a 21:00 h.
Domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h.
Luns pechado
Edificios “Sarmiento” e “Sexto edificio”:
De martes a venres: de 17:00 a 21:00 h.
Sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h.
Domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h.
Luns pechado. 


Fuente: turgalicia.es

Características de Museos e centros de interpretación

  • Centrico Si
  • Cobran entrada Non
  • Dia non visitable lunes
  • Horario de apertura ao público De martes a sábados: de 10h a 21h - Domingos e festivos: de 11h a 14h