Convento de San Francisco (actual iglesia parroquial) - CAMBADOS

Convento de San Francisco (actual igrexa parroquial): Fundado baixo a orde franciscana e posta baixo a advocación da Inmaculada Concepción polo matrimonio natural de Vilaxoán D. Juan Daval e Dna. María Pérez no ano 1588.

Foi convento franciscano, ata que no ano 1835, coa desamortización, a propiedade do edificio pasou ao estado e os monxes tiveron que abandonar o convento.

O edificio converteuse entón en cuartel de milicias urbanas do primeiro batallón do Salnés, e posteriormente en escola e en cárcere. Finalmente foi demolido e as pedras das cortes e outras dependencias utilizáronse para o dique do paseo da Calzada, para a alameda de San Tomé e para empedrar a rúa que dá acceso ao convento, hoxe en día rúa Padre Peña.

O templo sustituíu á antiga igrexa parroquial de Santa Mariña. No seu interior atópanse os enterramentos dos seus fundadores D. Juan Daval e Dna. María Pérez, sendo de estilo gótico mariñeiro, presenta tamén trazos renacentistas. Consta dunha soa nave con dúas capelas con bóvedas de crucería no lado do Evanxeo.

Destaca a fachada con multitude de representacións, cinco chagas  franciscanas, as figuras de Adán e Eva, cada unha delas situadas dentro dunha cuncha, as representacións dos fundadores en posición orante e o escudo dos Figueroa.

Tamén podemos ver unha cruz xunto a porta de acceso á igrexa, que é unha homenaxe a José Antonio Primo de Rivera e aos caídos no bando nacional durante a guerra civil.